การรุกล้ำที่ดินทำกิน

จีน ‘ปกป้องที่ดินทำกิน’ พิทักษ์แหล่งอาหารเพื่อเลี้ยงคนทั้งประเทศ

วันที่ 16 กันยายน ทางหนังสือเวียนที่เผยแพร่บนเว็บไซต์รัฐบาลกลางของประเทศจีน เมื่อวันอังคาร ที่ 15 กันยายน ได้ระบุว่ารัฐบาลทุกระดับควรดำเนินนโยบายปกป้องที่ดินทำกินอย่างเข้มงวดที่สุด พร้อมทั้งปราบปรามกิจกรรมใดๆ ที่เป็น การรุกล้ำที่ดินทำกิน

หนังสือเวียนที่ออกมาโดยสำนักงานทั่วไปแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้ระบุว่าเพื่อหล่อเลี้ยงประชากรจีนทั้งหมด 1.4 พันล้านคน รัฐบาลทั่วประเทศจะต้องดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องที่ดินทำกิน

และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนได้กำหนดนโยบายและมาตรการจำนวนหนึ่งเพื่อปกป้องที่ดินทำกิน แต่ทว่ายังคงมีการครอบครองที่ดินทำกินอย่างผิดกฎหมายอยู่บ้างในบางพื้นที่

ทางการท้องถิ่นควรสั่งห้ามการครอบครองพื้นที่เพาะปลูกอย่างผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเพื่อการปลูกป่า การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

และนอกจากนั้น ทางรัฐบาลควรปราบปรามการครอบครองที่ดินทำกินอย่างผิดกฎหมายและการใช้ที่ดินโดยมิชอบอื่นๆ อาทิ การสร้างแนวเขตสีเขียวขนาดกว้างและการขยายเขตอนุรักษ์ธรรมชาติอันเป็นโทษต่อที่ดินทำกิน

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *