แก๊งค้ายา

แก๊งค้ายา ลักลอบโคเคน เข้าประเทศสเปน วางแผนกระจายทั่ยุโรป

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการเข้าจับกุม กลุ่มค้ายาเสพติดในประเทศโคลอมเบีย ในขณะที่คนร้ายนั้น กำลังลักลอบที่จะขนยาเสพติดเข้าประเทศสเปน และยังได้มีการวางแผนที่จะกระจายไปทั่วยุโรป โดย แก๊งค้ายา ดังกล่าวนั้น มีชื่อว่า Los Cirujanos

ทางเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาเป็น ชาย ทั้งหมด 6 คน แล้วผู้ต้องหาหญิงอีกทั้งหมด 4 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตรวจพบกับโคเคนเหลวที่ถูกฉีดเข้าไปในซิลิโคนหน้าอกของผู้ต้องหาหญิง โดยรายงานระบุว่า กลุ่มค้ายาบางคนนั้นเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่แล้ว การผ่าตัดจึงทำได้ไม่ลำบากมากนัก หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวผู้ต้องหาหญิงทั้ง 4 คนไปที่กรุงมาดริด เพื่อทำการผ่าตัดเอาซิลิโคนดังกล่าวออก

โคลอมเบียเป็นนั้น ถือว่าเป็นประเทศปลูกใบโคคาแถวหน้าของโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตโคเคนใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการผลิต 866 ตัน เมื่อปีที่แล้วอ้างอิงตามข้อมูลสหประชาชาติ

โฮเซ อังเกล เมนโดซา ผู้บัญชาการตำรวจต่อต้านยาเสพติด ได้ระบุว่า โคลอมเบียกำลังเผชิญกับช่วงเวลายากลำบาก ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ รัฐบาลได้บังคับใช้แผนการทำลายไร่โคคาจำนวนทั้งหมด 100,000 เฮกตาร์ (ราว 625,000 ไร่) ภายในสิ้นปี 2017 โดยครึ่งหนึ่งจะเป็นการบังคับทำลาย ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นการทำลายโดยทำข้อตกลงกับผู้ปลูก ให้ปลูกพืชทดแทน…

Continue reading

Vitamins And Minerals Advice Made Easy To Understand

TIP! Vitamins are also essential for getting good results from exercise. Adding the vitamins and minerals that your body needs can help you optimize your workouts, burn fat, and build muscle.

How would you feeling today? Do you have as much energy that you used to? Can you get up from bed with ease? Do you have plenty of energy and strong? If you don’t feel that great, perhaps a good dose of vitamins and minerals are what you need. Read on to discover things you can do to improve your knowledge in this important area.

TIP! Vitamins and minerals need to be synthesized if your body wants to use them, so you need to know about any potential reactions. For instance, iron can be hard to absorb because of calcium.

Vitamins are also essential for getting good results from your exercise plan. This will allow your muscles to recover more quickly and provide you to prevent soreness so that you can get back to working out faster.

Supplements can be used as a last resort if you are missing.

TIP! Often people feel mysterious aches and pains and don’t know what to do about it. Instead of scheduling a doctor’s visit, try a vitamin and mineral supplement.

Calcium is integral for the strength of your bones. You must also have a good amount of vitamin D to help your body absorb calcium. You can get it in a lot of ways, including sunlight, other foods, and even a little sun time. Each of these things is a good way to make sure your body can absorb calcium.

TIP! Taking a good vitamin and mineral supplement can keep you healthy and save you money in doctor bills. In addition to saving money by not having to see your doctor as often, they also will make you feel better.

Any supplement which includes oil must be ingested with fat needs to be taken on a meal. Vitamins K, K and A are examples of supplements that should only be taken with food because they are easier to absorb at that time. They work especially well when the food you’re eating with fatty foods like fish.

TIP! We may want to eat as healthy as we can but it’s hard on a budget. Vitamins and minerals help give your body what it needs in order to function properly.

Milk and sun are great ways for you to get vitamin D. If you aren’t a fan of drinking milk and don’t get a great deal of sun, you can take a Vitamin D supplement. Vitamin D is vital for your bones and prevents them from becoming brittle.

TIP! Vitamin A is crucial for your body. It keeps your immune system healthy, helps out your eyes, keeps you looking younger and cuts back on your chances of heart disease.

Many people notice our body starting to ache and not understanding why. Fish oil and Vitamin E often make muscles out because they can soften …

Continue reading

Vitamin Do’s And Don’ts For The Average Person

Eating healthy today is very important and knowing what you put in your body.

Vitamins are essential in helping you get more from your workouts. The right nutrition is necessary for the body to get rid of fat and build muscle.

TIP! Calcium helps you have stronger bones. Your body needs vitamin D, though, to properly absorb the calcium.

Vitamins must be synthesized in order to be used by the body; therefore, so you need to know about any potential reactions. For example, iron cannot be absorbed if calcium is taken at the same time.

Supplements can make up for anything you cannot do this.

TIP! The two easy ways to get vitamin D are drinking milk and getting outside in the sun. If you don’t drink a lot of milk or aren’t in the sun a lot, you need to get a supplement that has vitamin D in it.

Calcium is integral for the strength of your bones. You must also have a good amount of vitamin D to help your body absorb calcium. There are several ways to get the necessary vitamin D, including supplements, or supplements. Each of these can help ensure your body will absorb calcium.

A lot of us have body aches and pains. Fish oil and Vitamin E often make muscles feel much better because they are strained or tight.

Dark Leafy

TIP! If you are in menopause, it is not a good idea to consume prenatal vitamins. Sometimes, women will take these vitamins to help make their nails and hair grow longer.

Vitamin A is great benefits for reducing wrinkles and red spots. However, it can be poisonous if you take too much, so do not exceed the RDA for this vitamin. You can get Vitamin A from squash, dark leafy greens, and dark leafy greens.

Some women think it’s a good idea to take them to grow their positive effect on hair and hair. This is not take it in the right dosage.

TIP! When you take supplements, be careful. They can be very beneficial, but it is possible to overdose.

It is important to properly research any information you get in regards to vitamins and vitamin supplements. Always question the information you receive. If you doubt anything, talk to your doctor before taking any supplement.

TIP! If you are hoping to boost your skeletal or dental health with calcium carbonate, only take it at mealtime. Do not take this vitamin with an empty stomach as it will not digest right.

You must make sure you’re careful if you are taking supplements.Vitamins and nutrients are essential for your health, but you can overdose. This occurs when too many supplements are taking an abundance of supplements; it can have very bad consequences. The issues depend on the vitamin or supplement, but the effects are usually unpleasant and can be life-threatening.

TIP! Lots of medications, store-bought or prescription, can react negatively when taken in tandem with vitamin supplements. Sometimes, they can be fatal, too.

Continue reading